Afbeelding

Ondersteuning voor mantelzorgers

Zorg

MIERLO-HOUT Anja Verstappen start op 15 september met gespreksgroepen ter ondersteuning van mantelzorgers. Hierbij is het de bedoeling dat de mantelzorgers hun verhaal kwijt kunnen. Ook krijgen ze tijdens de bijeenkomsten meer inzicht in de ziekte dementie en tips om met deze ziekte om te gaan. Wil je graag aansluiten bij de gespreksgroep die op 15 september van 10.00 - 12.00 uur van start gaat, meld je dan aan via info@kansrijkmierlohout.nl.

Anja werkte jarenlang in de zorg. Eerst in de thuiszorg, waarbij zij in aanraking kwam met mensen met de ziekte dementie. Daarna werkte zij tien jaar op een kleinschalige afdeling met mensen met dementie. Over de ziekte was bij haar nog weinig bekend, maar met bijscholing gericht op dementie en hoe daar mee om te gaan en het werken in de praktijk leer je snel. 

Tijdens het werk op de afdeling merkte zij dat ook de mantelzorgers er tegenaan liepen dat er weinig bekend is over hoe om te gaan met de personen die deze ziekte hebben. Als werkende in de zorg probeer je wel zoveel mogelijk adviezen te geven, maar tijd om een luisterend oor te bieden is er te weinig.

Zo ontstond bij Anja het idee om een gespreksgroep op te richten voor mantelzorgers die zorgdragen voor mensen met dementie. Of het nu je partner, je ouder of een kennis is voor wie je mantelzorger bent, als je daaraan behoefte hebt, ben je van harte welkom.