Logo
Logo rksv Mierlo-Hout

Gemeenteraad Helmond keurt voorbereiding nieuwe accommodatie RKSV goed

Sport

MIERLO-HOUT Afgelopen dinsdag 7 november 2023 heeft de gemeenteraad van Helmond de goedkeuring gegeven aan de voorbereiding voor een nieuwe accommodatie (150.000 euro) voor RKSV. Dit houdt in dat begin 2024 gestart kan worden met alle acties, zoals architectuur, vergunningen, tekeningen enz., zodat er hopelijk in 2025 kan worden begonnen met de werkelijke (ver)bouw (uiteindelijk 3 miljoen) van het huidige sportpark De Beemd. Het bestuur is zeer verheugd dat ze kunnen beginnen om er een accommodatie van allure van te maken met een uitstraling die hoort bij een club als Mierlo-Hout, de hoogst spelende (eerste klasse) voetbalvereniging in Helmond. De eerste aanzet is al gegeven door onlangs de titel ‘meest gastvrije kantine’ te grijpen. Voorzitter Pieter Vervoort was in zijn nopjes: “7 jaren werk en inzet, loont nu!”.