Afbeelding

Van den Bogaard: minder verkeer door Helmond?

Politiek

Het is vele inwoners een doorn in het oog, die brede weg die ons stadshart doorsnijdt. De Traverse zorgt ervoor dat het kasteel op een eiland tussen weg en spoor staat in plaats van een onderdeel te vormen van ons centrum. Daarnaast zorgt het drukke verkeer over deze weg voor veel fijnstof en slechte luchtkwaliteit. Geen wonder dus dat er al jarenlang plannen worden gesmeed om hier verandering in te brengen. Daarom wordt er nu gekeken naar een zuidelijke ontsluiting om doorgaand verkeer zo veel mogelijk richting de A67 te leiden. Daartoe wil de gemeente nu een tweetal nieuwe tracés laten onderzoeken in een paar mogelijke varianten.

De gemeente overweegt drie scenario’s. Scenario 2b voegt een nieuw tracé toe, de Rijntjesbaan, die het verkeer van de N270 naar beneden afbuigt richting de Rochadeweg. Scenario 3a introduceert daar bovenop het Heibergtracé dat rondom het industrieterrein BZOB loopt om het verkeer nog verder richting de A67 te leiden. In scenario 3b wordt een aanpassing van het kruispunt N279/N270 voorgesteld, waardoor de Rijntjesbaan zou kunnen vervallen. Via helmond.raadsinformatie.nl kunt u de opiniecommissie van 16 april vinden. Onder het kopje Zuidelijke Ontsluiting Helmond kunt u vervolgens meer informatie vinden over hoe die varianten er precies uit zouden komen te zien.

Hoewel onderzoek natuurlijk goed is hebben wij als D66 Helmond wel bij voorbaat al twijfels over de haalbaarheid en wenselijkheid van de voorgestelde tracés. Ze lopen dwars door natuurgebied Brouwhuissche Heide en op grondgebied van Deurne, dat niet zal staan te springen om plannen mogelijk te maken die het voor hun inwoners lastiger maken om Eindhoven te bereiken. Maar we willen niet vooruitlopen op de eventuele conclusies van het onderzoek. Feit is wel dat onze steun af zal hangen van hoe goed het alternatief ingepast zal zijn. De effecten op de natuur en de mogelijkheden voor recreatie in de omgeving voor de wijk Brouwhuis zullen zwaar meewegen.

Mogelijk dat een variant met aanpassing van het kruispunt N279/N270 en afwikkeling via de Rochadeweg, hoewel verkeerstechnisch niet ideaal, uiteindelijk pragmatisch en qua kosten gezien de meest haalbare variant zal blijken. De tijd zal het uitwijzen, maar zeker is dat deze aanpassingen niet alleen bouwstof gaan doen opwaaien.

Michiel van Geel (raadslid D66 Helmond)

Jochem van den Bogaard (fractievoorzitter D66 Helmond)