Afbeelding

De Mare: Helmond: groen en rood

Politiek

Nee, deze column gaat niet over de groen-rode verbinding: GroenLinks en PvdA. Het gaat over de ambities van het Helmondse gemeentebestuur om én te bouwen, bouwen, bouwen (het rood) én om Helmond groener en gezonder te maken. Dat lijkt een onmogelijke combinatie, zeker omdat het rood nog flink zal gaan groeien de komende jaren.

In de binnenkort door de gemeenteraad vast te stellen woonvisie staat een deel van de plannen voor het rood omschreven, met onder andere veel nieuwe woningbouw in Houtsdonk, Stationskwartier en Brandevoort. Daarnaast omvat het rood ook wegen, bedrijfsgebouwen en ruimte voor de energietransitie. Juist door zo veel mogelijk extra woningen en overige gebouwen binnen de stad te bouwen kan het groen om de stad heen zo veel mogelijk worden behouden. 

Het plan voor het ‘groen’ is in de maak. Wethouder Bonte presenteerde op 20 februari de denkrichting van het college, onder de noemer ‘Helmond: gezond en groen’. Het gemeentebestuur wil een goed evenwicht bereiken tussen de bovengenoemde rode opgaven en de groene (en blauwe: water) opgaven. Groen + blauw in de stad vermindert de luchtvervuiling en geluidshinder, zorgt voor waterberging, zorgt voor een rijke biodiversiteit, verkoelt in warme periodes, is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. En draagt daardoor belangrijk bij aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving voor onze inwoners. En dat is voor de PvdA Helmond een belangrijk speerpunt.

Daarom wordt de hoeveelheid en kwaliteit van het groen in en om onze stad vergroot. Door bestaand groen, natuur en landschap te behouden en te versterken, en door zelfs ook nieuwe groengebieden te ontwikkelen. 

De plannen zijn gebaseerd op 3 ‘pijlers’:

  1. - Landschap en biodiversiteit: zoals het versterken van verbindingen tussen natuurgebieden, en het groen dooraderen van het stedelijk gebied;
  2. - Klimaatbestendigheid en duurzaamheid: zodat de effecten van klimaatverandering (droogte, wateroverlast, hitte) opgevangen kunnen worden;
  3. - Leefbaarheid en gezondheid: het inrichten van meer groene plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of kunnen sporten.

De meeste plannen zullen aan alle doelen bijdragen, want die pijlers lopen flink in elkaar over.

De PvdA kan zich - net zoals de andere politieke fracties gelukkig - prima vinden in de gepresenteerde denkrichting van het college. We kunnen haast niet wachten op de verdere uitwerking. En ja, dan mag het ons best snel groen en rood voor de ogen worden.

Hans de Mare

Raadslid PvdA Helmond