Afbeelding
Gerard van Hal Fotografie

Meulenbroek: Prima samenwerking

Politiek

Er wordt ook in deze raadsperiode weer prima samengewerkt. We trekken gezamenlijk op, zoals tijdens onze laatste heidag van de raad. Die is afgesloten met een bezoek aan Driessen en Canpack. Wat hebben we toch innovatieve en inspirerende bedrijven in Helmond. Daar zijn we als GroenLinks trots op! En dat geldt ook voor prachtige initiatieven, zoals Maach, het Martial Arts Centrum Helmond, waar we onlangs hebben vergaderd en alle wijkhuizen, vaak gerund door vrijwilligers, waar we ook regelmatig komen.

Dat er prima wordt samengewerkt, blijkt ook uit de feiten. Onze statisticus, Bert van Sas, heeft alles geturfd en de uitslag is als volgt: van de 87 aangenomen moties en amendementen in deze raadsperiode was bij 74% minimaal 1 oppositiepartij betrokken. Het is eigenlijk zoals altijd in deze periode. Met de meeste van de 37 raadsleden kun je makkelijk samenwerken. En met een paar heb je minder een klik of vind je elkaar minder op de inhoud. Wat er ook wordt beweerd; er wordt constructief samengewerkt in de Helmondse raad.

Maar het is ook een feit, dat de focus is verschoven. Het gaat soms minder om de inhoud en meer over het politieke spel. Een verschuiving van inhoud naar ‘proces politiek’. En dat is nieuw. En in het politieke spel veroorlooft men zich best veel. Zoals het weglopen van de complete oppositie uit een commissievergadering over Brainport Smart District. Daarmee kom je in de krant. Maar neem je op deze manier ook je bestuurlijke verantwoordelijkheid? Weglopen als de vergadering juist is bedoeld om bij alle partijen de nieuwe koers op te halen voor deze innovatieve wijk? De twee argumenten voor het weglopen waren typische voorbeelden van ‘proces politiek’. De door de oppositie opgevraagde overeenkomsten waren niet tien dagen voor de vergadering ter inzage gelegd en ze mochten niet openbaar worden besproken. Dit laatste is trouwens wettelijk zo geregeld. En daarnaast waren deze overeenkomsten inhoudelijk niet relevant voor de vergadering. Die was immers bedoeld om vooruit te kijken naar de nieuwe koers en niet om terug te blikken. Dat moet ook gebeuren, maar heeft minder haast.

Iedere dag dat we niks doen, kost veel geld. GroenLinks is geen fan van ‘proces politiek’. Wij gaan voor inhoudelijke samenwerking met alle partijen over alle onderwerpen: van groen tot zorg, van cultuur tot wonen, van bestaanszekerheid tot ondernemersklimaat. En wij lopen pas de raadszaal uit als de vergadering is afgelopen.

Désirée Meulenbroek

Raadslid GroenLinks Helmond