Afbeelding
Gerard van Hal Fotografie

Guldenaar: In de ban van 2020-2040 visies

Politiek

De wijze om steeds meer visies op onderwerpen in een 20- of 30-jarig plan te publiceren is denk ik vooral in gang gezet door de klimaatadaptatie, over zorgen van klimaatverandering. Hierin wordt herhaaldelijk geschermd met 2030, 2040 en zelfs 2050.

Uiteraard is een langjarige visie belangrijk om de het ambitieakkoord van het college te vertalen naar onderwerpen zoals wonen, werken, verduurzaming, energietransitie, schaalsprong etc, en leefbaarheid in Helmond en hoe de inwoners zich daarin herkennen. Dit is nou net het punt waar Mì Hellemonders kritisch over is. 

We tekenen een contract die een langjarige visie beschrijft die vol is met de populaire omschrijving ‘een punt aan de horizon’, iets wat gerealiseerd gaat of moet worden in de toekomst. Mì Hellemonders vindt dat samen met deze langjarige visie altijd een korte termijnplan moet voorliggen VOORAF. Hierin kunnen we zien welke volgordelijkheid en prioriteiten er zijn. Welke zaken op korte termijn aangepakt moeten worden teneinde deze langjarige visie vorm te geven.

Een voorbeeld om dit te verduidelijken. De mobiliteitsvisie 2040 waar veel over te doen was, veel insprekers, discussies, is op 31 oktober aangenomen. Een heikel onderdeel daarvan was ‘het autoluw maken van het centrum’. Gegarandeerd dat dit ook een impact heeft voor de wijken aan de rand van het centrum maar ook daarachter. We denken aan onder andere verkeersveiligheid, in het bijzonder rondom scholen, parkeerproblemen, de belangrijkheid van de auto voor de deur voor mindervaliden, ouderen tot aan de kleine zelfstandige die zijn auto met dure spullen graag in de nabijheid van zijn woning wil hebben. Waarom niet in een korte termijnplan, als prioriteit, opnemen meer parkeergelegenheden in de wijken in plaats van het weghalen? Betaald parkeren in wijken? Inwoners die al tientallen jaren hun auto normaal hadden kunnen parkeren ineens opzadelen met een parkeervergunning waar ze jaarlijks voor moeten betalen? Nee! Zorgen dat de verkeersveiligheid in de wijk er niet onder leidt. Daarna gaan we pas de grote discussie aan hoe we het autoluwe centrum gaan aanpakken. Het korte termijnplan geeft inwoners duidelijkheid en het college kan laten zien wat zij belangrijk vindt en wat daarin bereikt is tot aan de nieuwe verkiezingen.

Dit is slechts één voorbeeld. Veel gehoord is ‘2040 is nog zo ver weg’. Dat wat we nu beslissen en aanpakken is wat we aan de volgende generatie doorgeven.

Het ambitieakkoord bestaat uit vele langjarige visies en stippen aan de horizon. Zonder een waardeoordeel te vellen over het ambitieakkoord vindt Mì Hellemonders dat korte termijnplannen altijd als onderdeel in een langjarige visie vooraf vermeld moeten staan. Het geeft duidelijkheid aan de inwoners en de verantwoordelijkheid die het college draagt.

Herbie Guldenaar

Fractielid Mì Hellemonders