Afbeelding
Gemeente Helmond

Fkihi: Samen sterker met verscheidenheid in Helmond

Politiek

In onze stad Helmond zetten we belangrijke stappen om diversiteit en inclusie binnen onze gemeentelijke organisatie te bevorderen. Laat je niet afschrikken door moeilijke woorden, want eigenlijk draait het om iets heel simpels: iedereen verdient gelijke kansen, en onze gemeente moet een afspiegeling zijn van wie wij zijn.

Diversiteit is eigenlijk gewoon het omarmen van onze verschillen. Ieder van ons is uniek, met diverse achtergronden, geaardheden en leeftijden. Bij DENK Helmond streven we ernaar dat de mensen die voor onze stad werken, dat wil zeggen, onze gemeentelijke organisatie, net zo divers zijn als onze stad zelf. Waarom? Omdat dit ons sterker maakt. Samenwerken met mensen met verschillende perspectieven leidt namelijk tot betere oplossingen voor allerlei uitdagingen. Het is bovendien van groot belang om in contact te blijven met onze mede-inwoners, efficiënt te werken en de betrokkenheid van onze stadsgenoten bij onze lokale democratie te vergroten.

Ik ben dan ook verheugd te kunnen melden dat als gevolg van onze aangenomen motie op 6 juli dit jaar, de gemeente Helmond heeft besloten om de Charter Diversiteit te ondertekenen en deel te nemen aan Diversity Day. Met deze ondertekening verbindt de gemeente zich aan het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de gemeentelijke organisatie. Het is een toewijding om ervoor te zorgen dat de mensen die voor onze stad werken een afspiegeling vormen van onze diverse samenleving.

Op 3 oktober heeft de gemeente Helmond ook meegedaan aan Diversity Day 2023. Dit is een dag waarop speciale aandacht besteed is aan diversiteit en inclusie op de werkvloer. Op die dag werden verschillende workshops georganiseerd met als doel de medewerkers te informeren en te inspireren.

Hoewel de gemeente Helmond de juiste stappen heeft gezet, zijn we er nog niet. Voor ons betekent een weerspiegeling van de samenleving ook dat diversiteit zichtbaar moet zijn op alle niveaus binnen de gemeentelijke organisatie, inclusief de leidinggevende posities. Bovendien vinden we het belangrijk dat de gemeente actief diversiteitsbeleid voert bij werving, selectie en doorstroming.

Laten we als gemeenschap diversiteit omarmen, want onze verschillen maken ons sterker. Samen zorgen we voor een inclusieve en diverse Helmondse gemeente waar iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt, ongeacht hun achtergrond. 

Omar Fkihi

Fractievoorzitter DENK Helmond