Frits Rutten en Martijn de Kort ondertekenen van het convenant tussen gemeente en SBH
Frits Rutten en Martijn de Kort ondertekenen van het convenant tussen gemeente en SBH Gemeente Helmond

Wethouder De Kort: Toekomst van ondernemen in Helmond

Politiek

De Brainportregio groeit hard. Te hard volgens sommige mensen. Woningprijzen zijn hard gestegen, de zorg en het onderwijs staan onder druk, ruimte is schaars en het energienet kan het niet meer aan. Stoppen met groeien dus, aldus tegenstanders van deze schaalsprong. Als wethouder zie ik dat anders. De schaalsprong is een feit. De hightech sector in onze regio groeit enorm en de bedrijven uit deze sector excelleren wereldwijd. Die bedrijven groeien door ongeacht wat wij daarvan vinden.


De opgave waar we voor staan is dan ook niet om te zeggen dat ze dat niet mogen (zinloos) maar te zorgen dat de groei in goede banen geleid wordt. Daarvoor is het nodig om te bepalen wat we belangrijk vinden om fijn te blijven wonen, werken en leven in deze regio. Om keuzes te maken en daarmee ook te zeggen waar we geen plaats meer voor maken, of in ieder geval beduidend minder.

Zo hebben we vorig jaar in Helmond met een unaniem besluit van de gemeenteraad de zogenaamde XXL logistiek zonder directe meerwaarde voor onze regio, stevig aan banden gelegd. En zo zullen we de komende jaren nog meer keuzes moeten maken. Welke typen bedrijven passen hier echt? Dat zullen wat ons betreft in ieder geval bedrijven zijn die klaar zijn voor de toekomst. Die duurzaam ondernemen, zowel qua energiegebruik als qua arbeidsomstandigheden. Bedrijven die bijdragen aan wat onze regio sterk maakt, hightech, maakindustrie, automotive en food bijvoorbeeld. Maar ook bedrijven die nodig zijn om hier te kunnen wonen en leven zoals bedrijven in de dienstverlenende sector. Een goede balans vanuit een breed welvaartsperspectief. 

Om te zorgen dat deze bedrijven zich hier thuis voelen en goed kunnen functioneren moeten we onze bedrijventerreinen aantrekkelijker maken. Dat wil zeggen: groener, meer ruimte voor ontspanning in de pauzes van het werk, beter duurzaam bereikbaar met onder andere goede fietspaden, slimme energienetten en klimaat adaptief. Wat daarbij enorm helpt in Helmond is dat we dat samen doen met het georganiseerde bedrijfsleven in de vorm van Stichting Bedrijventerreinen Helmond. We zijn als college dan ook heel gelukkig dat we onlangs een nieuw convenant hebben getekend met SBH om deze samenwerking te bestendigen. 

Met keuzes maken wat voor type bedrijven welkom zijn en welke niet, zijn we er nog niet. De schaalsprong moet een kwaliteitssprong zijn. Dat betekent dat er voor iedere nieuwe baan ook nieuwe woningen moeten zijn. Betaalbare woningen. Dat ons zorg- en onderwijssysteem het aan kan. Dat er voldoende voorzieningen zijn om hier fijn te leven en dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Dat is de opgave waar we als college van Helmond iedere dag mee aan de slag zijn. De schaalsprong is wat er gebeurt, de kwaliteitssprong is wat wij er samen van kunnen maken!