Kim Breuer
Kim Breuer Gemeente Helmond

Breuer: Te groot voor een servet en te klein voor een tafellaken

Politiek

Toen ik dit hoorde bij De Beste Zangers vond ik het mooi en treffend. We zijn binnen de raad bezig met de schaalsprong en vind ik dit nummer toepasselijk. Met dit schrijven heb ik het nog even opgezet. ‘Ik zie jou kijken, ik zie je lijken, de lat wordt steeds hoger gelegd. Is het haalbaar, wat is tastbaar.’

Hierbij denk ik aan de woningbouwopgave. De bedoeling is dat er tot 2040 zo’n 15.000 woningen gebouwd worden. Dat is ook hard nodig in een tijd van woningnood. Ruimte speelt een rol, maar ook de hoge prijzen voor bouwmaterialen. We gaan op veel plaatsen in onze stad inbreiden. Dit gebeurt nu al op onder andere het Elbeplantsoen (Brouwhuis), Oranjekade (oude EDAH-terrein), Hulsbosch (Mierloseweg), De Weverij (Europalaan) enzovoort. En dan nog de plekken waar we aan moeten beginnen, zoals het Lobke (Rijpelberg), het oude PNEM-gebouw, de schoollocaties die vrij gaan komen, zoals het oude Knippenbergcollege en de Praktijkschool.

Nieuwbouw draagt bij aan de groei van onze stad, waardoor een 100.000+ gemeente steeds dichterbij komt. Een veel gestelde vraag… Is dit nodig? Wij denken van wel. Als je als stad de problemen hebt van een 100.000+ gemeente, maar de middelen voor een stad onder deze grens, dan loop je op veel terreinen tegen de grenzen aan. Onze jongeren willen graag een woning en in hun eigen omgeving blijven wonen.

We merken dat de bouw van nieuwbouwwoningen wat stagneert. We willen graag betaalbare woningen voor iedereen. Zowel koopwoningen als huurwoningen moeten betaalbaar zijn. En dat is voor iedereen anders. Woningbouwverenigingen staan aan de lat voor sociale huurwoningen. Maar ook zij moeten hun middelen verdelen tussen nieuwbouw en het verduurzamen van hun woningvoorraad.

Wat houdt de schaalsprong nog meer in? Scholen zullen meer aanbod krijgen, er zullen meer scholen nodig zijn. Ook op het gebied van cultuur moet er meer aanbod komen. Immers, inwoners willen zich ook graag vermaken. Komen er festivals? En waar komen die dan? Wat betekent dit voor onze sportverenigingen? Nog veel om over te praten en te schrijven! 

Wij zijn benieuwd wat de toekomst voor onze stad in petto heeft. Binnenkort bespreekt de raad de woonvisie. Voor nu zit Helmond in de tussenfase, te groot voor een servet en te klein zijn voor een tafellaken.

Kim Breuer

Burgercommissielid Lokaal sterk