Afbeelding
Gemeente Helmond

Maráczi: Succesvol integreren in Helmond

Politiek

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Met de komst van deze wet hebben gemeenten de regie gekregen om nieuwkomers zo snel mogelijk de taal te laten leren op het voor hen hoogst haalbare niveau én zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen, het liefst via betaald werk. Vaak worden vluchtelingen, asielzoekers en statushouders op één hoop gegooid en dat komt de discussie niet ten goede. Voor de goede orde het gaat hier uitsluitend over de statushouders in Helmond, die dus een verblijfsvergunning hebben gekregen.

De SP vindt het een goede zaak dat er nu eindelijk in Helmond beleid gemaakt kan worden om nieuwkomers de ondersteuning en begeleiding te bieden die nodig is om hen te helpen hun plek te vinden in onze samenleving. Voor een succesvolle integratie is het van groot belang dat onze nieuwkomers zo snel mogelijk goed onderwijs krijgen. Hiervoor zijn drie leerroutes op verschillende niveaus ingericht: 

  • De Onderwijsroute is een voorschakeltraject op MBO-, HBO- of WO-niveau om vervolgens een Nederlandse opleiding te kunnen volgen.
  • De B1-route combineert het leren van taal op B1-niveau met werk.
  • De Zelfredzaamheidsroute is voor mensen voor wie taalniveau te hoog gegrepen is. De nadruk ligt op praktische taalverwerving, zodat men maatschappelijk kan participeren en sluit werken zeker niet uit.

Op dit moment zijn er 95 statushouders en 50 gezinsmigranten uit Helmond aan het inburgeren binnen de nieuwe wet. Hiervan volgt ongeveer 10% de onderwijsroute, 60% de B1-route en 30% de Zelfredzaamheidsroute. 

Ook werken helpt nieuwkomers om sneller te integreren. Het draagt bij aan het leren van de taal, het opbouwen van een netwerk en geeft meer zelfvertrouwen. Onze arbeidsregio Helmond – de Peel is geselecteerd om deel te nemen aan de pilot Startbanen. Hierdoor krijgen statushouders bij vestiging in onze gemeente een betaalde baan aangeboden, waardoor ze direct kunnen meedoen en de taal leren op de werkvloer. Deze pilot zal in 2024 gaan lopen en zal gemonitord en geëvalueerd worden in een overkoepelend onderzoek. Deze lessen worden verspreid onder gemeenten en anderen uitvoeringspartners.

De SP hecht veel waarde aan inburgering en is blij dat we in Helmond al het mogelijke doen om te werken aan een succesvolle integratie van onze statushouders, waarmee hopelijk ook het draagvlak vergroot zal worden.

Lonneke Maráczi

Fractievoorzitter SP Helmond