Esmah Lahlah
Esmah Lahlah GroenLinksPvdA

In gesprek met Esmah Lahlah

Politiek

HELMOND Op 28 oktober komt Esmah Lahlah van 15 tot 17 uur naar de Cacaofabriek. Zij zal die middag vertellen over de plannen van GroenLinksPvdA. En in het bijzonder zal ze haar visie op Bestaanszekerheid delen.

Esmah Lahlah is geboren in de Helmondse Leonardusbuurt. Na het vwo studeerde Lahlah tot 2003 kinder- en jeugdpsychologie aan de Tilburg University, waar ze 10 jaar later promoveerde tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Lahlah begon haar politieke carrière in 2018, toen ze werd benoemd tot partij-onafhankelijke wethouder van Tilburg. In 2021 werd zij lid van GroenLinks en namens hen zit zij nu in het Tilburgse college van burgemeester en wethouders. Lahlah werd door het tijdschrift Binnenlands Bestuur verkozen tot ‘Beste Lokale Bestuurder van 2021’. Het blad omschreef haar als een ‘betrokken, effectieve en empathische bestuurder’ die stevig heeft ingezet ‘op preventief en snel handelen om inwoners uit de schulden te halen en hun bestaanszekerheid te garanderen’.

Esmah Lahlah wil werken aan een Nederland waarin gelijkheid en solidariteit centraal staan en iedereen een waardig bestaan heeft: “Als wethouder Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling heb ik me de afgelopen jaren hard gemaakt voor een nabije overheid door vanuit vertrouwen, inleving, en compassie te handelen met hen die om allerlei redenen worstelen en het zonder steuntje in de rug niet redden. Met deze inwoners voor ogen, probeer ik de situatie waarin zij zich bevinden of zijn gebracht, zichtbaar te maken en te veranderen.”

Programma bijeenkomst 28 oktober:

15-15.10u: Opening en introductie Esmah Lahlah

15.10-15.40u: Lezing door Esmah Lahlah

15.40-16.15u: Panelgesprek Esmah Lahlah, Cathalijne Dortmans en Martijn de Kort. Ook beantwoorden zij vragen vanuit de zaal.

16.15-16.30u: Campagne Helmond door campagneteam Helmond

16.30u: Afsluiting door Wim Heres en Libbe Kooistra

16.30: Borrel

In de foyer van de Cacaofabriek is er gelegenheid tot napraten.

In verband met een beperkt aantal beschikbare plekken in de zaal, vragen iedereen zich aan te melden. Dit kan via info@pvdahelmond.nl of info@groenlinkshelmond.nl. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via deze mailadressen of 06 – 16 68 60 84.