Afbeelding
Gerard van Hal Fotografie

Wijnands: ‘bewaakte’ fietsenstalling station

Politiek

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2020 stelde het college van B&W voor om te bezuinigen op de fietsenstalling bij het station in Helmond. Het weghalen van de toezichthouders leverde een bezuiniging op van 3 ton per jaar. Het gemeentelijke toezicht zou verdwijnen en de NS zou het beheer van de stalling overnemen en camera’s plaatsen. De PvdA, 50PLUS, Helmond Actief, Helder Helmond en de fractie Meulenbroek vonden dat geen goed idee en vroegen, tevergeefs, aan het college om de bezuiniging niet door te voeren. Het belangrijkste argument van de partijen was dat met het wegnemen van de menselijke factor in de fietsenstalling het gevoel van onveiligheid groter zal worden. Een kostenbesparing van 3 ton weegt hier niet tegen op. 

Helaas is de afgelopen maanden gebleken dat er dagelijks (elektrische) fietsen gestolen worden die in de stalling staan, dit ondanks de camera’s. Naar nu blijkt kijkt de NS niet ‘realtime’ mee met de beelden. Met de toegangspoortjes en de camera’s is er een schijnveiligheid gecreëerd: elke dag is er wel iemand die bij terugkomst ontdekt dat zijn/haar fiets gestolen is. 

Het argument voor het vervangen van bewakers door cameratoezicht was dat het kosten zou besparen zónder de veiligheid te compromitteren. Maar de realiteit laat zien dat deze beslissing niet heeft gewerkt zoals gepland. Het aantal fietsdiefstallen is gestegen en het gevoel van onveiligheid onder fietsers is toegenomen. 

Helmond afficheert zich graag als fietsstad. En terecht. Fietsen is een belangrijk onderdeel geworden van onze mobiliteit. Het is een duurzaam en gezond alternatief voor auto’s en draagt bij aan een schoner milieu. In het verlengde daarvan is het dan wel zaak dat mensen die gebruik maken van de fiets hun vervoermiddel veilig kunnen stallen. Als ze terugkomen in Helmond en hun fiets blijkt gestolen uit een ‘bewaakte’ stalling dan is het niet alleen een kwestie van financiële schade; het heeft ook invloed op het gevoel van welzijn en veiligheid van de inwoners van Helmond. Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat mensen zich veilig voelen in hun eigen stad.

De PvdA vindt dat het tijd is om de eerdere bezuiniging te heroverwegen en de toezichthouders terug te laten keren. Daarmee vangen we drie vliegen in één klap: het aantal fietsendiefstallen vanuit de stalling zal drastisch afnemen, het gevoel van veiligheid bij de fietsers zal vergroot worden en het levert extra banen op! 

Annegien Wijnands 

Fractievoorzitter PvdA Helmond