Afbeelding

Participatie

Politiek

Onlangs heeft de gemeente Helmond het participatiebeleid aangepast. Een dynamisch stuk passeerde de gemeenteraad. Met dynamisch wordt dan ook bedoeld dat het aanpasbaar is bij veranderende omstandigheden. De grote lijnen werden hier neergezet om een handleiding voor handen te hebben om participatie vorm te geven.

Lokaal Sterk vindt dat participatie erg belangrijk is. En inwoners vragen hierom. Ook hebben we afgelopen tijd veel andere partijen al gehoord over participatie. Zo komt bijvoorbeeld ook het burgerberaad ter sprake. Een afspiegeling van diverse inwoners die de mening vormen van de inwoners van onze mooie stad Helmond. 

Veel zaken waar de gemeenteraad over spreekt, hebben dan ook direct invloed op de leefomgeving van de inwoner. Ook willen we aangeven dat er valkuilen zitten in participatie. Soms zijn er dan ook onderwerpen die moeten doorgaan. Dit kan vanuit landelijk beleid zijn of als het een behoefte is voor onze stad. We moeten er dan ook voor waken dat dergelijke zaken geen doorgang kunnen vinden. Het blijft dus altijd afwegen. En het iedereen naar de zin maken is dan ook nagenoeg onmogelijk. 

We horen dan ook vaak over ‘de Hellemonder’. Maar wie of wat is een Hellemonder? Wat is de definitie? En wanneer ben of word je een Hellemonder? Het is van belang dat we de mening van alle inwoners meenemen en niet alleen de mening van diegenen die overal voorop staan. We moeten er als gemeente voor waken dat we niet luisteren naar de stille medemens. Soms gaat het er in bijeenkomsten zo hard aan toe dat niet iedereen zich meer geroepen voelt om zijn of haar mening te uitten. Zo zagen we bijvoorbeeld dat er werd gereageerd door tegenstanders op een participatiebijeenkomst en de stille voorstander het lastig vond om zijn of haar mening te uitten. Lokaal Sterk wil de inwoners oproepen dit toch echt wel te doen. En ook actief deel te nemen als iets in de leefomgeving op de agenda staat. Het maakt namelijk wel degelijk uit wat je mening is. We zien dan ook dat ook de gemeente op zoek is naar hoe de inwoners van Helmond te betrekken bij tal van onderwerpen. Participatie vormgeven betekent ook dat onze inwoners hiermee moeten helpen.

Lokaal Sterk organiseert in de diverse wijkhuizen regelmatig ‘op de koffie bij’-avonden. Op zo’n avond staan we u in een kleine setting te woord. Houd onze sociale media in de gaten.

Jeroen Lenssen 

Burgercommissielid Lokaal Sterk