Afbeelding
Gerard van Hal Fotografie

Fkihi: Het belang van excuses voor het slavernijverleden

Politiek

Elk jaar wordt in Nederland op 1 juli de slavernij herdacht en de vrijheid gevierd. Deze dag heet Keti Koti. Exact 150 jaar geleden kwam er een einde aan de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen, die toen koloniën van Nederland waren. Het lijkt zo lang geleden, anderhalve eeuw om precies te zijn, maar dat is het niet. Niet voor de mensen waarvan de grootouders of de overgrootouders de slavernij hebben meegemaakt. 

Nadat ik zag hoeveel aandacht de herdenking van het slavernijverleden dit jaar terecht kreeg landelijk, maar ook lokaal in verschillende steden, ben ik zelf ook gaan nadenken. Hoe zit dat nu in Helmond, de textielstad van Nederland? Wat voor rol heeft mijn geboortestad gehad in het slavernijverleden? Je komt dan lezende erachter dat textiel altijd nauw verbonden is geweest met slavernij. Dat bekende Helmonders in die tijd, zoals de families Wesselman en Bots, flink hebben geprofiteerd van de slavernij en de afschaffing ervan. Maar wat de exacte rol is geweest van het Helmondse stadsbestuur in het mondiale systeem van kolonialisme en slavernij, is nog onbekend. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 6 juli jl. hebben wij als DENK samen met de SP het college verzocht dit nader te onderzoeken. Mocht vervolgens uit onderzoek blijken dat er wel degelijk een aandeel is geweest, dan dient wat ons betreft het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid te nemen en excuses te maken voor haar aandeel. 

Ik hoor en lees echter vaak dat Helmonders van nu zich niet persoonlijk verantwoordelijk voelen voor wat in het verleden is aangericht. Echter, voor vele Helmonders van Surinaamse en Antilliaanse komaf is de slavernij niet iets wat ver weg is, zij zijn de derde of vierde generatie sinds de afschaffing van de slavernij. Zij ervaren nog iedere dag de pijn die deze periode heeft veroorzaakt binnen hun gemeenschappen en de wijze waarop dit gedeelde verleden ook doorwerkt in het heden. Ik zie in onze samenleving nog altijd het racisme, de uitbuiting en de discriminatie die onder andere voortkomen uit het slavernijverleden. Hierdoor zijn achterstanden gecreëerd die moeilijk zijn in te halen. 

Het is daarom noodzakelijk om gezamenlijk het verleden onder ogen te zien, dit verleden te erkennen en bij te dragen aan verwerking van het leed. Want stilstaan en bewustwording bij deze periode draagt bij aan openheid en begrip voor elkaar.


Omar Fkihi
Fractievoorzitter DENK Helmond