Hans de Mare
Hans de Mare

Hans de Mare: mooi weer voor iedereen

Politiek

Op 12 juli stond op de voorpagina van de Volkskrant – onder een grote foto van verkoeling zoekende badgasten – de kop ‘Deze hitte is geen toeval meer’. Later op die dag heeft het Europese Parlement de Natuurherstelwet aangenomen, een flinke en goede stap naar het herstel van de natuur en biodiversiteit in Europa. En diezelfde avond vond in het Speelhuis in Helmond de ‘Tweede Klimaatconferentie’ plaats. Van iets minder (inter-)nationaal belang, maar toch.

De huidige, tot nu toe, extreme zomer laat zien dat het veranderende klimaat en de verslechtering van de natuur ons allemaal direct aan gaat. En de Klimaatconferentie maakte duidelijk dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen om die achteruitgang een halt toe te roepen. De conferentie stond in het teken van het zogenaamde ‘Klimaatcontract’ wat Helmond en Eindhoven (opererend als duo-stad) bij de Europese Unie willen indienen. 

De aanwezigen, waaronder PvdA- en GroenLinks-raadsleden, hoorden over een groot aantal kleine en grote initiatieven vanuit de samenleving, die daar onderdeel van uit maken:

  • diverse sprekers gaven uitleg over dingen die we als burgers allemaal zelf kunnen doen, zoals bijvoorbeeld het project ‘Heel Helmond Bloeit’, en over waterbesparing; 
  • Paul Terwisscha van Volksbelang vertelde over de rol die de woningcorporaties kunnen nemen, mede om te voorkomen dat kwetsbare huurders in de problemen komen;
  • Bregje van Bragt vertelde over de energiebesparingstips die het Energiehuis voor woningen kan geven;
  • Met de slogan ‘Overal in Nederland wordt over duurzaamheid gepraat, in Helmond zijn we aan de slag’ maakten Frits Rutten en anderen duidelijk dat heel veel Helmondse bedrijven van harte aan diverse transitie-projecten meewerken.

Benadrukt werd hoe belangrijk het is dat iedereen mee moet kunnen doen, want het mag echt niet zo zijn dat mensen die verduurzaming niet kunnen betalen in de problemen komen en hun energie- en andere rekeningen niet meer kunnen betalen. 

Het Klimaatcontract wordt weliswaar door de beide gemeenten samen ingediend, maar de vele sprekers en wethouder Bonte maakten duidelijk dat dit geen contracten (eigenlijk zijn het intentieverklaringen) van de overheden zijn, maar van de samenleving. Meer informatie valt te lezen op Heelhelmondduurzaam.nl.

Gelukkig dat zo velen hier mee bezig zijn, en zelfs bij de voorlopers willen lopen. Voor iedereen: veel succes bij de volgende stappen!

Hans de Mare

raadslid Partij van de Arbeid Helmond