Afbeelding
Gerard van Hal Fotografie

Maráczi: Houtsdonk

Politiek

Op dinsdag 27 juni jl. werd het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Houtsdonk (ROP) in de adviescommissie besproken. Het ROP is een ruimtelijke visie op lange termijn en een eerste belangrijke stap in de gebiedsontwikkeling Houtsdonk. Het ROP beschrijft 3 (hoofd)uitgangspunten waaraan de verdere ontwikkeling en verandering van het gebied moet voldoen. Deze zijn: Gezond, Groen en Verbonden. De kwaliteit van het groen en water en nieuwe verbindingen, zoals een fiets- en wandelverbinding tussen het centrum en het Groot Goor, krijgen een belangrijke plek in de ontwikkeling. Een gebiedsontwikkeling die van Houtsdonk een groene, levendige stadsbuurt maakt waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.

Er zal een mooie, nieuwe groene stadsbuurt tussen het kanaal en het Groot Goor ontstaan, maar voor de bewoners van de HeBoMa-flats brengt het ROP vooral veel onzekerheid en roept het vele vragen op. Dat bleek uit de gesprekken die de SP in de wijk gevoerd heeft. Ook al is er al vroeg een participatieproces gestart, waaraan ook 15 participerende bewoners hebben deelgenomen, lijkt het dat mensen zich voornamelijk gepasseerd voelen. Er leven veel onduidelijkheden bij de bewoners. En hoe dichterbij de daadwerkelijke uitwerking komt, des te meer het zal gaan leven. Participatie na de besluitvorming is daarom misschien nog wel van groter belang dan voor het besluit. De onzekerheid of de HeBoMa-flats wel of niet gesloopt gaan worden, heeft een grote impact op de bewoners en mag niet onderschat worden. Dit vraagt om een actieve en zorgvuldige benadering, waarbij alle vragen en zorgen serieus en snel opgepakt worden. Een benadering die niet alleen uit informatie-avonden en nieuwsbrieven bestaat, maar waarbij men actief de bewoners opzoekt. En waarbij vooral de bewoners zelf aangeven hoe en wanneer zij betrokken willen worden. 

Dat is de oproep die wij in de adviescommissie gedaan hebben aan zowel de woningcorporatie als aan de wethouder. Laten we ons niet alleen richten op een mooi ontwikkelingsplan op papier, voor de lange termijn. Voor de bewoners van de HeBoMa-flats gaat het tenslotte om de praktijk en de gevolgen voor hen op de korte termijn!

Lonneke Maráczi,

Fractievoorzitter SP Helmond