Afbeelding
Henk van Dijk

Traditionele dodenherdenking met zeer slecht weer

Algemeen

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

HELMOND Op zaterdagavond 4 mei heeft de dodenherdenking in het Hortensiapark onder erbarmelijk slechte weersomstandigheden plaatsgevonden. Ondanks dat, was het toch nog erg druk bij deze traditionele dodenherdenking van Helmond. De herdenking startte netjes om half acht en alles werd door iedereen in het werk gesteld om zoveel mogelijk droog te blijven. 

Het aantal mensen dat naar de dodenherdenking was toegekomen, overtrof door deze omstandigheden alle verwachtingen. Het leek erop dat om de een of andere reden, iedereen er toch bij wilde zijn. Ze hadden natuurlijk ook kennis genomen van het programma en dat was er een vol met verassing. Door deze weersomstandigheden hebben de meeste aanwezigen, door overvloedige aanwezigheid van de vele paraplu’s, minder kunnen zien van wat er allemaal gebeurde. Ik hoop dat mijn reportage iets meer zicht geeft achteraf. 

Er was door de organisatie van de gemeente in principe een heel mooi programma opgesteld, maar door deze slechte weersomstandigheden viel dit volledig in duigen. De opening en aankondiging van het programma werd gedaan door ceremoniemeester Winny Muller. Zij heette alle aanwezigen, ondanks alles, van harte welkom. Vervolgens kwam Zanggroep Pabo optreden en bracht het lied ‘Eeuwige Herinnering’, ten gehore. 

Toespraak burgemeester Elly Blanksma

Hierna nam burgemeester Elly Blanksma het woord en hield ook een mooie toespraak. Vervolgens was het de beurt aan de leerlingen van het Knippenbergcollege, die hun optreden in de regen moesten doen. Door hen werd het Lied van de musical ‘Tranen van Smaragd’ gezongen. Dit deden zij op een heel mooie wijze, zowel in zang als in uitbeelding tijdens dit optreden. Hierna werd het gedicht ‘Waanzin’ voorgedragen door Sean Verhappen, hij is begeleider van Leefhuis Stiphoudt.

Taptoesignaal

Nu was het trompettist Frank van den Heuvel, van het Helmonds Muziek Corps, die het Taptoesignaal door de lucht liet schallen. Dit werd gevolgd om acht uur, door twee minuten doodse stilte in acht te nemen. Je kon je bijna niet voorstellen, dat met de aanwezigheid van zoveel mensen in alle leeftijden, er zo’n stilte kon ontstaan, tijdens de lange 2 minuten. Ook het plotseling luiden van de klok in het Hortensiapark, was ook heel bijzonder op deze avond. Hierna werd er door Ron Peters, van het St. Catharinagilde, een korte inleiding gegeven van het vendelgebed. Dit werd gevolgd door het Wilhelmus, dat werd gezongen door Zanggroep Pabo en waarbij de aanwezigen zich aansloten met gezang.

Muziekstuk en krans-bloemlegging

Hierna werd er door burgemeester Elly Blanksma en wethouder Cathalijne Dortmans, namens het college van B&W, een krans gelegd. Vervolgens kwamen namens de gemeenteraad Anja Spierings-van Deursen en raadsgriffier Garralt de Graaf. Het bestuur van het Herdenkingsmonument Mierlo-Hout was ook aanwezig en legde namens de stichting de krans. Verder werden door diverse organisaties kransen en bloemstukken gelegd. Als slot van de bloemlegging, kwamen er aanwezige mensen met hun bloemen. 

Tot slot was het de beurt aan onze jeugdburgemeester, Lars Sijbers. Aan hem was de eer toebedeeld om de ceremonie van de Helmondse omgekomen slachtoffers ter hand te nemen. Het was een mede-initiatief van de Heemkundekring Helmont, om alle namen van Helmondse militaire- en burgerdoden, voor te lezen. Tevens stonden daar bij hem vier meisjes, die ieder een portret toonden van enkele van die omgekomen Helmonders. 

 Afsluitlied zang

Als afsluiting van de herdenkingsbijeenkomst, werd het lied ‘You will be found’ gezongen door Zanggroep Pabo. Hiermee kwam er in de richting van negen uur, een einde aan deze bijzondere lange bijeenkomst. De afsluiting werd door ceremoniemeester Winny Muller verricht en zij dankte iedereen voor hun aanwezigheid. 

Een punt waarover zou kunnen worden nagedacht is, dat nu steeds het Hortensiapark wordt gebruikt voor samenkomst van vieringen, zoals de Dodenherdenking en Bevrijding van Helmond. Er is sinds kort een all weather-onderkomen geopend middels het Huis voor de Stad. Hierin bevindt zich bij binnenkomst een enorm grote ontvangsthal, die voor het altijd aanwezige publiek bij de beide voornoemde activiteiten, ruim voldoende zou kunnen zijn. Waarom deze gedachte? Omdat het toekomstige 25 septemberpark ook niet in het Hortensiapark wordt ondergebracht, waar de 25 septemberviering plaatsvindt, maar bij de Watertoren. Dan zijn toestanden zoals bij deze 4 mei-viering voortaan uit den boze. 

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding