F Jeroen Koppes
F Jeroen Koppes Jeroen Koppes

Samen leven, samen vieren

Algemeen

BROUWHUIS We leven samen in vrijheid en dat al 79 jaar lang. Om dat te vieren, zal op zondag 24 september bij het monument voor Vrijheid en Vrede op het Louis Donkersplein, hoek Bruhezerweg-Peeleik, de jaarlijkse viering bevrijding Brouwhuis plaatsvinden. De viering begint om 19.00 uur en zal ongeveer een half uur in beslag nemen. Wijkwethouder Arno Bonte zal een toespraak houden. Daarna zullen de wijkwethouder en schoolkinderen het bevrijdingsvuur ontsteken en bloemen leggen bij het monument. Er zullen, evenals voorgaande jaren, weer jeeps klaarstaan om na afloop een rondritje voor de kinderen te verzorgen. Bewoners van Brouwhuis worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze viering.

F Wijkraad Brouwhuis